‏از خداحافظی بدتر، اینه که فرصتِ خداحافظی پیدا نکنی

 

اگر مثل آدم خداحافظی كنی، غصّه می‌خوری، ولی خیالت راحت است.
امّا جدایی بدون خداحافظی بد است، خیلی بد، یك دیدار ناتمام است.
ذهن ناچار می‌شود هی به عقب برگردد و درست یك ذره مانده به آخر متوقف بشود...
انگار بِروی به سینما و آخر فیلم را ندیده باشی...!

 

 

 


منبع این نوشته : منبع
خداحافظی